۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5860338
T T
۰ نفر
تنها نیروهای روسیه می توانند مناقشه درشوروی سابق را فیصله دهند # تهران - ایرنا 2/01/73 .سیاسی. تلکس 33 معاون وزارت دفاع روسیه امروز گفت تنها نیروهای حافظ صلح روسیه می توانند مناقشه هایی را که در جمهوریهای شوروی سابق روی داده است راحل وفصل کنند.
........................................
،روسیه،مناقشه،درجماهیر،شوروی،سابق،گئورگی،کوندراتیف،آ،اف،پ،مسکو،جامعه، ،مشترک،المنافع،عملیات،حافظ،صلح،ناتو،
۰ نفر