۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5860336
T T
۰ نفر

بن علی مجددا به ریاست جمهوری تونس انتخاب شد

۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5860336
بن علی مجددا به ریاست جمهوری تونس انتخاب شد # تهران - ایرنا 2/01/73 .سیاسی. تلکس 1 زین العابدین بن علی ; رئیس جمهوری تونس در انتخابات ریاست جمهوری کشور که دیروز برگزار شد برای دومین بار به ریاست جمهوری تونس انتخاب شد.
........................................
،تونس،،انتخابات،رئیس،،جمهور،زین،العابدین،بن،علی،
۰ نفر