۲۱ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5859613
T T
۰ نفر

گلوله باران کابل شش کشته ومجروح برجای گذاشت

۲۱ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5859613
گلوله باران کابل شش کشته ومجروح برجای گذاشت # کابل - ایرنا 21 اسفندماه 1374 برابر با 11 مارس 1996 درادامه گلوله باران کابل پایتخت افغانستان درطول روز یکشنبه حداقل یک نفرکشته وپنج نفردیگرمجروح شدند.
کمیسیون امنیتی شهرکابل یکشنبه شب بااعلام این مطلب افزود : دراین گلوله باری، مناطق مسکونی غرب کابل هدف قرارگرفت که علاوه برتلفات انسانی، به دو واحدمسکونی اسیب هایی وارد شد.
این منبع افزود: گروه طالبان که درجنوب وجنوب غربی پایتخت افغانستان مستقراست ، مسئول کشتار مردم بی دفاع و ویرانی کابل می باشد.
پایتخت افغانستان طی شش ماه به کرات هدف گلوله باران سلاحهای دوربرد قرارداشته است که درنتیجه ان بیش از دوهزارنفرکشته یامجروح ، صدهاواحد مسکونی ویران وهزاران نفراواره شدند.
۰ نفر