۸ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5858309
T T
۰ نفر

دولت قرقیزستان استعفا کرد

۸ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5858309
دولت قرقیزستان استعفا کرد # بیشکک -ایرنا هشتم اسفند 1374 برابر با 27 فوریه 1996 دولت قرقیزستان دوشنبه شب استعفا کرد و عسگر اقایف رییس جمهوری این کشور ضمن موافقت با ان، مجددا عباس جمعه گلف رابرای تصدی پست نخست وزیری به مجلس نمایندگان قرقیزستان معرفی کرد.
اقایف در اعلام پذیرش استعفا دولت قرقیزستان از وزیران خواست تاتعیین وزرای جدید به کار خود ادامه دهند.
مجلس نمایندگان قرقیزستان قرار است روز سه شنبه در باره نخست وزیری عباس جمعه گلف اظهار نظر کند.
دیپلماتها در بیشکک بر این عقیده اند که باتوجه به افزایش اختیارات رییس جمهوری قرقیزستان در پی نظر خواهی ماه گذشته در این کشور که با کاهش اختیارات پارلمان همراه بود، جمعه گلف براحتی خواهد توانست نظر مثبت مجلس را برای نخست وزیری خود کسب کند.
جمعه گلف تاکنون چهار بار نخست وزیر قرقیزستان بوده است .
۰ نفر