۲۹ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5857517
T T
۰ نفر
بعد ازانقلاب اسلامی درایران هرسال بطور 2400 کیلومتر راه ساخته شده است # تهران - ایرنا 29 بهمن ماه 74 برابر با 18 فوریه 1996 سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد 59 درصدی بطور متوسط درهرسال 2400 کیلومتر راه ساخته شده است.
درسال 1357 طول شبکه راههای ایران معادل 70 هزار کیلومتربود که این میزان در سال 74 به 2/111 هزار کیلومتر افزایش یافته است.
در همین مدت طول شبکه راه آهن ایران در سال 57 از 4567 کیلومتر به 5226 کیلومتر در سال 74 رسیده است.
در این مدت همچنین تعداد مسافرینی که با قطار جابجا شده اند از 4/5 میلیون نفر در سال 57 به 8/9 میلیون نفر افزایش یافته است.
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود افزوده است در سال 57 حدود 9/6 میلیون تن کالا بوسیله قطار حمل شده است که این میزان در سال 74 به 23 میلیون تن بالغ شده است.
این سازمان در خصوص وضعیت ظرفیت بنادر بازرگانی ایران می افزاید در سال 57 ظزفیت بنادر بازرگانی کشور معادل 13 میلیون تن و میزان تخلیه و بارگیری کالا از بنادر 5/15 میلیون تن بوده است که در سال 74 ظرفیت بنادر به 5/29 میلیون تن و میزان تخلیه و بارگیری در این بنادر به 5/17 میلیون تن رسیده است.
تعداد کشتی های ناوگان تجاری دریایی ایران درسال 57 معادل 42 فروند با ظرفیتی معادل 799 هزار تن بوده که این میزان در سال 74 به 70 فروند کشتی با ظرفیت بیش از 2 میلیون تن بالغ شده است.
ظرفیت حمل و نقل ناوگان تجاری و دریایی کشور با افزودن 28 فروند کشتی جدید به یک رشد 262 درصدی نسبت به سال 57 دست یافته است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تعداد فرودگاههای عملیاتی کشور ودر آخرین سال حکومت رژیم پهلوی 24 فرودگاه با ظرفیت پذیرش مسافری معادل 7/4 میلیون نفر بوده که این میزان در سال 74 به 32 فرودگاه با ظرفیت حدود 16 میلیون نفر رسیده است.
تعداد فرودگاهها و ظرفیت پذیرش مسافر در آنها در سالهای پس از انقلاب اسلامی نسبت به سال 57 به ترتیب در حدود 133 و 340 درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش میزان مسافر جابجا شده در سال 57 بوسیله هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی به ترتیب معادل 7/2 و 1/1 میلیون نفر بوده که این میزان در سال 74 به ترتیب به 5 میلیون و 820 هزار نفر افزایش یافته است.
۰ نفر