۳۰ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5855000
T T
۰ نفر
عراق به رغم توافق با ایران از تبادل اجساد مربوط به جنک تحمیلی خود داری می کند # تهران - ایرنا 30/10/74 برابر با 20 ژانویه 1996 مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد: عراقی هابه رغم توافق با ایران به تعهدات خود درقبال تبادل اجسادمربوط به جنک تحمیلی عمل نمی کنند میرفیصل باقرزاده باتاکیدبرامادگی ایران برای اجرای کامل توافق بین مسئولان عراقی و ایرانی گفت : براساس این توافق بنابودعملیات تبادل اجساد بطور متناوب ازدومنطقه مرزی خسروی و شلمچه صورت گیرد اما تنهایک بارتبادل اجساد درمنطقه مرزی خسروی / غرب ایران / انجام گرفته است باقرزاده گفت : مسئولان دوکشورهمچنین درتهران درارتباط باتبادل اطلاعات ، اعزام راهنمابه مناطق عملیاتی دوکشورو تداوم عملیات جستجو برای کشف اجساد به توافق رسیدند امابا جلوگیری عراقی ها هیچ کدام ازاین موارد عملی نشد.
وی ادعای برخی ازمقامات عراقی مبنی بر بهره برداری سیاسی ایران ازتبادل اجساد را بشدت تکذیب کردو ان را یک شعار سیاسی خواند این مقام ایرانی گفت : چنانچه مسئولان عراقی به عملیات تبادل اجساد معتقد هستند بهتراست به جای متهم کردن ایران زمان مشخصی رابرای تبادل اجساد درمنطقه شلمچه/جنوب ایران / تعیین کنند
۰ نفر