۱۶ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5853838
T T
۰ نفر
اعتراض به پخش اهنک های خارجی در رادیوهای مستقل جمهوری اذربایجان # باکو - ایرنا 16/10/74 برابر با ششم ژانویه 1996 یک شاعر جمهوری اذربایجان استفاده از زبان ترکی استانبولی در برنامه های راد یوهای مستقل این جمهوری و پخش اهنک های خارجی از این رادیو ها را محکوم کرد .
نصرت کسمنلی طی مقاله ای در شماره اخیر روزنامه/ اذربایجان/چاپ باکو بر لزوم استفاده موسیقی اذربایجانی به جای موسیقی ترکی استانبولی در این رادیوها تاکید کرد .
وی گویندگان رادیو / سارا / ی باکو را به دلیل استفاده از واژه های ترکی استانبولی شدیدا موردانتقاد قرار داد واین کار را تحقیر مردم جمهوری اذربایجان دانست .
درحال حاضر دو رادیوی مستقل تحت عنوان / سارا/ و / اژانس نیوز سرویس/ از باند/اف اف ام / در باکو برنامه پخش میشود .
بیشتر برنامه های این دو رادیو موسیقی غربی و ترکی استانبولی است.
م ا/
۰ نفر