۱۳ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5851213
T T
۰ نفر
درجریان سفررییس مجلس ایران 14 طرح اقتصادی دربوشهرموردبهره برداری قرارگرفت # بوشهر/ ایرنا 13/09/1374 درجریان سفرحجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رییس مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر/ جنوب ایران / 14 پروژه مهم اقتصادی باسرمایه گذاری بیش از220 میلیاردریال موردبهره برداری قرارگرفت .
وی روزیکشنبه بهره برداری ازفازدوم پالایشگاه کنگان باظرفیت 45 میلیون مترمکعب بهره برداری از/ نیروگاه گازی کنگان به قدرت 50 مگاوات /بهره برداری ازشهرجدید عالی شهربوشهر/ واگذاری اسناد 20 هزار هکتار ازمراتع استان به مردم / گشایش دانشکده کشاورزی دشتستان/ بهره برداری ازراه ساحلی اهرم- فراشبند بهره برداری ازبزرگراه بوشهر برازجان راازاهم این طرحهاذکرکرد.
ناطق نوری محدودیتهای قانونی ومقرراتی درامرمبادلات مرزی رابعنوان یکی ازمشکلات جدی مرزنشینان استان بوشهرذکرکرد وبراولویت بخشیدن به حل این مشکل تاکیدکرد.
رییس مجلس شورای اسلامی باتقدیرازعرق مذهبی وروحیه دینی مردم بوشهرگفت به رغم وجودکانالهای متعدد تلویزیون های خارجی تهاجم فرهنگی دراین خطه کوچکترین اثری برمردم نداشته است .
به گفته وی مواردمنکراتی ومفاسداجتماعی دراستان بوشهردرمقایسه باسایرمناطق کشوردرپایین ترین حدخودقراردارد.
رییس مجلس شورای اسلامی شب گذشته بوشهرراترک کرد.
۰ نفر