۸ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5850839
T T
۰ نفر
آمریکا و روسیه لوح جهانی انسان گرا را به زندان مرکزی مشهداعطا کردند # مشهد- ایرنا 8/9/74 برابر با 29 نوامبر 1995 انجمن های بین المللی روانشناسی انسان گرای" هارمونی روسیه"و" کامن باند آمریکا" مشترکا لوح جهانی انسان گرا رابدلیل اصلاح وتربیت زندانیان در زندان مرکزی مشهد(شمال شرق ایران ) به این زندان اعطاء کردند.
به گفته مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان درزندان مشهدخدمات روان درمانی فردی ، گروهی ، خانواده و محیط زندانی توسط روانشناسان بالینی به زندانیان ارایه میگردد.
علی شمس روزچهارشنبه افزود:انجمنهای روانشناسی انسان گرای روسیه وآمریکا بابرپایی سومین کنفرانس جهانی سالانه حل تعارض درشهرسن پطرز بورک روسیه زندان مشهد را بدلیل اصلاح و تربیت و روانشناختی زندانیان درجهان نمونه معرفی کردند.
وی گفت :این کنفرانس با شرکت 16 کشور دنیا دراواخر اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و دکتر سید محمد محسن جلالی تهرانی روانشناس و نماینده جمهوری اسلامی ایران رئیس یکی از کمیسیونهای تخصصی ان بود.
وی افزود:زندانیانی که درمرکز مشاوره و بهداشت روانی زندان مشهد تحت روان درمانی چندجانبه قرارمی گیرند16 فاکتورخلقی و12 فاکتورمشکلات روانی منجمله افسردگی آنان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: نتایج یکسال کار و تحقیق این مرکز حاکی از آنست زندانیانی که خدمات روانشناختی دریافت میکنند میزان ناامنی ، اضطراب ، افسردگی ، خودکشی و سوء ظن دربخش احساس بی کفایتی آنان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
جلالی گفت: مشاورین امور تغذیه زندان مشهد نیز براساس فاکتور شخصیتی و روان شناسی افراد زندانی برنامه های غذایی ویژه ای ارایه میدهند.
۰ نفر