۱۶ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5849200
T T
۰ نفر
حامد الغابد :عدم همکاری بین کشورهای اسلامی اقتصاد این کشورها را دچار ضعف می کند # استانبول - ایرنا 16/8/74 برابر با 7 نوامبر 1995 حامد الغابد دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی هشدار داد درصورت عدم توسعه همکاریهای تجاری اقتصادی علمی وفنی بین کشورهای اسلامی اقتصاد این کشورها در رقابت با بازارهای جهانی دچار ضعف خواهد شد0 به گزارش ایرنا الغابد این مطلب را بعداز ظهرروز سه شنبه در یازدهمین اجلاس کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی / کمسک / در استانبول عنوان کرد.
الغابد گفت : اگرکشورهای اسلامی اگاهانه عمل نکنند همیشه میزان تولیدات مواد خام کشورهای اسلامی از میزان مواد ساخته شده کمتر خواهد بود 0 وی افزود، در صورتیکه کشورهای درحال رشد دراقتصاد ملی و منطقه ای خود از تکنولوژی واطلاعات علمی کافی برخوردار نباشند در مقابل حاکمیت بازارهای جهانی که بخوبی سازماندهی شده اند محکوم به شکست خواهند شد.
دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی گفت : کمسک به کشورهای اسلامی برای رهائی از تهدیداتی که ازسوی بازارهای جهانی علیه اقتصاد کشورهای در حال رشد صورت می گیرد و حفظ منافع ملی کشورهای اسلامی محل فعالیت بسیارخوبی می باشد 0 وی اضافه کرد فعالیتهائی که در چهارچوب کمسک به منظور توسعه همکاریهای تجاری اقتصادی بین کشورهای اسلامی صورت می پذیر د وهم چنین اجلاسهائی که درسطح وزرای کشورهای عضو در زمینه های توسعه همکاری بین کشورهای اسلامی در بخشهای مختلف صورت می پذیر د قابل تقدیر است 0 الغابد گفت : کمسک موجب تقویت تجارت وهمکاری بین کشورهای اسلامی شده و طرحهای جدید از جمله اجرای طرح تامین مالی تجارت میان مدت و بیمه وام صادراتی و پروژه تضمین سرمایه گذاری از سوی بانک توسعه اسلامی همکاری بین کشورهای اسلامی از رشد چشمگیری برخوردارشده است 0 وی گفت : متاسفانه برخی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هنوز طرف قرار داد سیستم تعرفه های ترجیحی نشده اند و این امر مانعی در راه توسعه همکاریهای تجاری اقتصادی بین کشورهای اسلامی شده است 0 غابد با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری بین کشورهای عضودرسطح مطلوبی نیست ، خواستار عضویت کشورهای اسلامی در طرح سیستم تعرفه های ترجیحی که قرار است در سال 1996 میلادی به اجرا گذاشته شود شد.
وی اضافه کرد همزمانی خاتمه مذاکرات اروگوئه و امضاء قرار داد مراکش با بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کنفرانس اسلامی از اهمیت ویژه ای برخورداراست .
الغابد گفت : کارشناسان عقیده دارند قرار داد اروگوئه تاثیرات مثبتی درتجارت جهانی و رفاه بین المللی بجای خواهد گذاشت ولی متاسفانه ازاینکه منافع حاصل ازاین قرار داد بطور عادلانه دربین کشورهای در حال رشد نیز تقسیم شود نمی توان مطمئن بود0 وی اضافه کرد اگر کشورهای اسلامی در اجرای قراردادهای یاد شده دقت عمل و ابتکار ازخود نشان ندهند واگاهانه عمل نکنند متضرر خواهند شد 0 الغابد کشورهای اسلامی را به توسعه همکاریهای تجاری فنی و علمی بایکدیگربرای مقابله باتهدیدات بازارهای جهانی علیه اقتصادی کشورهای اسلامی دعوت کرد 0 براساس این گزارش یازدهمین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی / کمسک روز سه شنبه با سخنان سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه در استانبول اغاز بکار کرد.
مرتضی محمدخان وزیر اقتصاد ودارائی ایران نیز به نمایندگی ازکشورهای اسیایی در این اجلاس سخنرانی کرد.
۰ نفر