۲۴ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5847394
T T
۰ نفر
بیش از یک میلیون سیاهپوست امریکایی درمقابل کنگره این کشور دست به تظاهرات زدند # تهران - ایرنا 24/7/74 برابر با 16 اکتبر 1995 در یک حرکت تاریخی بیش از یک میلیون نفرازسیاه پوستان امریکابرای تغییرشرایط زندگی خودروزدوشنبه درمقابل کنگره این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان درمراسم خودبادادن شعارهای الله اکبرولااله الاالله اقدام به راهپیمایی کردندوبادعاونیاش خواستارتوان برای تغییروضعیت خودشدند.
درجریان این تظاهرات ابتداامام تیجانی یکی ازاعمه جماعت امریکاضمن بیان سوره حمد، سخنانی ایرادکرد سپس سخنرانان متعدد با بیانات حرکت دهنده خود مشکلات و معضلات سیاهپوستان را تشریح کردند و انهارا به خود اگاهی بیداری ، تعهد به قبول مسوولیت و تقویت بین خانواده تشویق کردند .
مرین بری شهردار واشنگتن نیزدرسخنانی ضمن تاکید بر ضرورت باز نگری در شرایط سیاهپوستان واقدام برای تغییر این وضعیت ،به تاریخچه بردگی اشاره کرد.
وی گفت :سفید پوستان با اوردن ما به امریکا ، ازادی ،فرهنک ،زبان و مذهب ما را گرفتند اسم های ماراتغییردادندولی نتوانستندروح وشخصیت ماراسلب کنند.
سخنران دیگری رسانه ها و جراید امریکا را مورد حمله قرار داد و گفت : حدود یک ماه است رسانه های امریکاباتبلیغات سوسعی داشتندمانع از تحقق این تجمع عظیم سیاهان شوند.
وی بااشاره به صحبت های روزدوشنبه بیل کلینتون رئیس جمهوری امریکا مبنی برانتقادازمواضع " لویس فراخان " رهبرگروه " ملت اسلام " خطاب به کلینتون گفت : مابه وی می گویم درموردرهبرمابااحترام صحبت کند.
این سخنران افزود: باحفظ احترام به رئیس جمهورمی گویم ، ماتورابه کاخ سفیدفرستادیم ومی توانیم همان طورتورابیرون بیاوریم .
۰ نفر