۱۱ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5846375
T T
۰ نفر
روزنامه نیویورک تایمز از مقامهای قضایی امریکاخواست در نسبت دادن اتهامات به شیخ عمرعبدالرحمن احتیاط کنند # نیویورک - ایرنا11/7/74 برابر با3 اکتبر 1995 روزنامه نیویورک تایمز از نظر هیات منصفه دادگاه فدرال نیویورک درمجرم شناختن شیخ عمرعبدالرحمن وپیروانش حمایت کرده امااز دستگاه قضایی امریکا خواسته است تادر نسبت دادن اتهاماتی از جمله تلاش برای براندازی دولت امریکا ویا استفاده از خبرچین برای اثبات جرم متهمان دراینده احتیاط کند.
این روزنامه درسرمقاله روز سه شنبه خود 48 اتهام از 50 اتهام وارده به شیخ عبدالرحمان و پیروانش از جمله تلاش برای براندازی دولت امریکا قانونی دانسته اما نوشت : استفاده از خشونت وترور برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست خارجی امریکا الزاما به معنای تلاش برای براندازی دولت امریکا نیست .
نیویورک تایمزمی افزاید این افراد از جمله متهم شده اند که در صدد بوده اند ازطریق انفجاروترور سیاست خاورمیانه ای واشنگتن راتعدیل کنند.
این روزنامه می افزاید یک جامعه درمواجه باتروریسم باید قاطعانه از شهروندان خود دفاع کند اما مسئولیت سنگین تری برای تبعیت ازقانون واصول وجود دارد تابین مسائل " امنیت " وعدالت " توازن ایجاد شود. .
۰ نفر