۸ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5846136
T T
۰ نفر
امکان بازگشت روسیه به گذشته وجود ندارد/قسمت دوم/ # مسکو - ایرنا8/7/74 برابر با30 سپتامبر 1995 خانم هلن کارر دانکوس محقق فرانسوی تصریح می کند بوریس یلتسین نه با عقل و استدلال بلکه بر اساس فراست ذاتی خود درک کرده است که باید مفهوم جمعیت ملی را در اذهان مردم پرورش دهد .
این تحلیلگر فرانسوی معتقد است تحول مفهوم ملت در روسیه با انکه در قرن نوزدهم باکیفیت مطلوبی انجام می شد با حکومت 70 ساله شوروی دچار وقفه طولانی شد و اکنون ژیرنوفسکی کمونیست ها و دموکرات هابا برداشتی سطحی از ان به سیاست بازی هایشان پرداخته اند.
وی می افزاید خواست اصلی جامعه کنونی روسیه بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری امنیت در مفهوم فردی و اجتماعی است و اینکه بگوییم انها حسرت روز های گذشته را می کشند تصوری غلط است زیرا هم اکنون فروشگاهها از بهترین کالاهای مصرفی انباشته است و در مقابل قدرت خرید مردم بسیار پایین است کارردانکوس پیش بینی می کند با استقرار تدریجی صلح در چچن و بالکان و پذیرفته شدن روسیه به عضویت در جامعه اروپادر انتخابات اینده ریاست جمهوری افرادی مانندالکساندر روتسکوی که باتکیه بر تحقیرشدن ملت روسیه عظمت و جلال گذشته کشورشان را جستجو می کنند پیروزی چشمگیری را بدست نیاورند این تحلیلگر فرانسوی پیدایش عنوان پرجنجال تحقیر روس هاراحاصل عملکرد منفی غرب می داند و اظهار می دارد در بلوک غرب هیچ کشوری بجز امریکا مفهوم ابرقدرت بودن روسیه را درک نمی کندو به همین دلیل اروپایی ها هر گاه صحبت از کمک به روسیه می شودبه تحقیر ان می پردازند و مانند ژاک شیراک دلیل انجام ازمایشات اتمی خود را مقابله با خطر بالقوه روسیه عنوان می کنند وی می گوید..جامعه اروپا با طرح امکان احیای امپراطوری روسیه به گسترش دایره نفوذ ناتو در شرق این قاره پرداخته و همواره می کوشد راه ترقی همه جانبه روسیه را سد کند کارردانکوس می گوید اروپا باید در ابتدا تعریفی از خود ارایه کند و در فکر ساختاری غیر از ناتو برای تامین امنیت در این قاره باشد و روسیه می تواند همکار بزرگی دراین راه باشد.
کارردانکوس معتقداست اروپای غربی با اتخاذ سیاست غلطی روسیه را رودرروی خود قرارداده است و لاجرم رشد ملی گرایی افراطی را در روسیه به همراه دارد کارردانکوس می گوید اروپا حتی به ترساندن اتباع خود از روسیه با بزرک کردن عیب های کوچک روس ها پرداخته است. برای مثال روزنامه های فرانسوی اخیرا در مورد یک ادمخوار روسی چنان قلم فرسایی کردند که گویی ان کشور در قحطی کامل بسر می برد درحالی که هر روز نظیر چنین حوادثی در اروپای غربی تکرار می شود.
کارردانکوس در تشریح وضعیت رهبران سیاسی روسیه تاکید داردروشنفکران و نظریه پردازان بشدت از عملگرایان که رهبری کشور را در دست دارند فاصله گرفته اند.روشنفکران با انکه در طول دوره اصلاحات اجتماعی و انحلال شوروی نقش بارزی را داشتند اینک با زوال فاحش اخلاقیات منزوی شده اند .
هلن کارردانکوس امیدوار است نسل اینده روسیه با بهره گیری ازاموزش های کارامدی که حاصل چالش های حرفه ای پدرانشان است به عنوان مظهر ملت اصیل این کشور ظاهر شوند
۰ نفر