۳ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5843156
T T
۰ نفر

اف زایش مسافرت جهانگردان ایرانی به ترکیه

۳ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5843156
اف زایش مسافرت جهانگردان ایرانی به ترکیه # انکارا - ایرنا 3/6/74 برابر با 25 اگوست 1995 طی 7 ماه اول سالجاری میلادی تعداد مسافرت جهانگردان ایرانی به ترکیه و مسافران ایرانی که بطور ترانزیت از این کشور عبور و به ویژه به سوریه سفر می کنند با 69/53 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 153 هزار و 913 نفر رسید0 این تعداد در دوره مشابه سال قبل برابر 108 هزار و 512 نفر و در 7 ماه اول سال 93 میلادی 57 هزار و 395 نفر اعلام شده بود0 بنا به امار وزارت جهانگردی ترکیه که روز جمعه منتشر شد طی 7 ماه اول سالجاری میلادی در مجموع 4 میلیون و 32 هزار جهانگرد خارجی وارد ترکیه شدند که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصد افزایش نشان می دهد0 بنابرهمین امار تنها در ماه جولای سال جاری یک میلیون و 8 هزار توریست وارد ترکیه شد که این رقم نسبت به دوره مشابه قبل 23 درصد افزایش نشان می دهد0 این اولین باراست که تعداد توریستهای خارجی در ترکیه ظرف یک ماه به بیش از یک میلیون نفرمی رسد0 پیش بینی می شود طی سالجاری میلادی بین 5/7 الی 8 میلیون توریست خارجی به ترکیه سفرکنند.
درامد توریستی ترکیه بین 6/4 الی 5 میلیارد دلار پیش بینی می شود0
۰ نفر