۳۱ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5842876
T T
۰ نفر
بانک امریکا ارزش برابری ریال در مقابل دلار امریکارا ثابت نگاه داشت # نیویورک - ایرنا 31/5/74 برابر با 22 اگوست 1995 درپی تثبیت نرخ جدید ارزش ریال توسط بانک مرکزی ایران بانک امریکاطی هفته گذشته نیز درجدول هفتگی خودنرخ برابری ریال درمقابل دلار امریکارا ثابت نگاه داشت .
براین اساس نرخ متوسط ارزش برابری ریال ایران درمقابل دلار دربازار امریکاطی هفته منتهی به جمعه هجدهم اوت 1995 /27مرداد ماه / درسطح 3000 ریال هفته پیش ازان تثبیت شد.
بانک امریکانرخ جدید ریال رااخرین بار درهفته منتهی به نوزدهم ماه مه کاهش داد متوسط نرخ برابری ریال درهفته پیش ازان 5/1747ریال بود.
نرخ برابری ریال از اماری که بانک امریکا بضورت هفتگی از ارزش برابری دلار دربرابر پول دیگر کشورهای جهان منتشر می کند استخراج شده است .
بانک امریکانرخ برابری ریال درمقابل دلار رابراساس نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت محاسبه می کند
۰ نفر