۲۸ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836818
T T
۰ نفر
از حضور فرمانده جدید لشکر 14 روسیه در ستاد فرماندهی جلوگیری شد # مسکو - ایرنا28/3/74 برابر با18 ژوئن 1995 ژنرال والری ایونویچ فرمانده جدید لشکر روسیه در مولداوی به دلیل اعتراض طرفداران ژنرال لبد فرمانده سابق این لشکرموفق به حضور در ستاد فرماندهی لشکر 14 نشده و مجبور به بازگشت به مسکو شد.
این لشکر در جمهوری استقلال طلب دنیستر در خاک مولداوی مستقراست.
گروهی از زنان روزجمعه با اشغال باند فرودگاه شهر تیراسپول از فرود هواپیمای حامل فرمانده جدید لشکر14 روسیه به این شهر جلوگیری کردند.
فرمانده جدید لشکر مذکور و هیات همراه پس از فرود هواپیمادریکی از شهرک های دیگر مولداوی از طریق زمین عازم تیراسپول شدند.
زنان معترض روز شنبه بامحاصره هتل محل اقامت ژنرال ایونوویچ و بست نشستن در مقابل در هتل از حضور وی در ستادفرماندهی لشکر و ازشروع کار او به عنوان فرمانده جدید لشکر 14جلوگیری کردند.
ژنرال لبد یکی از مخالفین جنک چچن ودشمن سرسخت وزیر دفاع روسیه است که از محبوبیت گسترده ای در میان مردم و نظامیان روسیه برخوردار است.
وی حدود سه هفته پیش دراعتراض به کاهش افراد لشکر 14 و خروج ان ازدنیستر از مقام خود استعفا داد.
یلتسین هفته گذشته ضمن موافقت با استعفای وی او را ازفرماندهی لشکر 14 برکنار و از ارتش اخراج کرد.
۰ نفر