۲۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836707
T T
۰ نفر
ایران وعربستان دربازسازی مخابرات افغانستان شرکت می کنند.
# کابل - ایرنا27/3/74 برابر با17 ژوئن 1995 به گفته سرپرست مخابرات افغانستان ایران و عربستان با اختصاص 16 میلیون دلار دربازسازی مخابراتی سیستم مخابراتی افغانستان شرکت خواهندکرد.
سرپرست مخابرات افغانستان روزجمعه همچنین گفت : درحال حاضر ارتباط تمامی استان های افغانستان با کابل قطع وتنهاازطریق بی سیم ودرموارد خاص انجام می گیرد.
وی گفت جمهوری اسلامی ایران شش میلیون دلار وعربستان سعودی ده میلیون دلار برای بازسازی مخابرات افغانستان اختصاص داده اند.
قاسم سرپرست مخابرات افغانستان افزود: تنهادرشهر کابل بیش از ده میلیاردافغانی ( حدود 5/2 میلیون دلار ) به سیستم مخابرات زیان واردشده است .
جنک های سه ساله اخیر بین گروههای جهادی افغانستان زیان های سنگینی به سرمایه های ملی این کشور وارد کرده است .
درحال حاضر ارتباط کابل باسایر نقاط جهان تنهاازطریق یک دستگاه تلفن ماهواره ای که توسط دولت المان کارگذاشته شده انجام می گیرد.
درداخل شهر کابل 21 هزار خط تلفن وجودداردکه درحال حاضر 19 هزار و 500 خط ان تنهادرداخل محدوده این شهر فعال است .
قراراست پنج خط جدید مخابراتی درکابل و چهار نقطه دیگر این کشور مورد بهره برداری قرارگیرد.
۰ نفر