۱۱ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5835463
T T
۰ نفر
سفیر ایران در المان با مقامات بلندپایه ایالت زاکسن انهالت این کشور دیدارکرد # بن - ایرنا11/3/74 برابر با اول ژوئن 1995 سید حسین موسویان سفیر ایران در المان روز چهارشنبه در دیدار با اینهارد هوپپینر نخست وزیر و کلاوس کایتر رئیس پارلمان ایالت زاکسن انهالت المان در موردگسترش روابط با ایران مذاکره کرد0 در این دیدارها که بطور جداگانه در شهر/ماگدربورک /مرکز ایالت زاکسن انهالت انجام شد موسویان تحریم اقتصادی امریکاعلیه ایران و همکاریهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایالت مذکور باایران را مورد بحث و بررسی قرارداد0 سفیر ایران در این دیدار در رابطه با تحریم امریکا علیه ایران خطاب به هوپپینر گفت :مشکل عمده امریکابا ایران استقلال کنونی ایران است وی افزود: امریکا به دنبال بازگرداندن حاکمیت گذشته خود برایران است که این امر به هیچوجه امکان پذیر نبوده و نخواهد بود0 نخست وزیر ایالت زاکسن انهالت المان در این زمینه اظهار داشت اروپا وامریکا در مورد همکاریهای اقتصادی با ایران اختلاف نظرروشنی دارند0 هوپپینر تاکید کرد ایالت زاکسن انهالت خواهان گسترش همکاریهای سیاسی واقتصادی دو جانبه با ایران است موسویان گفت :امکانات گسترده ای برای همکاری باایران ومشارکت فعال اروپا در برنامه دوم توسعه اقتصادی و همچنین بازسازی ایران وجود دارد0 وی ادامه داد علاوه بر ان ایران و اروپا می تواننددرزمینه برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس ،اسیای میانه ،خاورمیانه و همچنین ایجاد درک متقابل و تفاهم مشترک بین جهان اسلام و مسیحیت همکاریهای نزدیکی با یکدیگر داشته باشند سفیر ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی ایران و المان گفت :کاهش روابط اقتصادی دو کشور در سالهای 1993 و 1994 میلادی بخاطر مشکلات مالی بوده که باپرداخت بدهی ها و برقراری مجددبیمه دولتی هرمس المان زمینه توسعه روابط اقتصادی تهران و بن و همچنین بازگشت به همکاریهای گسترده سالهای1991 و 1992 مجددا فراهم شده است0 موسویان همچنین در ملاقات خود با کلاوس کایتررئیس پارلمان ایالت زاکسن انهالت المان روابط دوجانبه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران با ایالت مذکور را مورد بحث و گفتگو قرار داد0 کایتر نیز در این ملاقات ضمن اشاره به روابط خوب ایالت متبوعش باایران برعلاقمندی مقامات ایالت زاکسن انهالت برای تحکیم و توسعه روابط گسترده با ایران تاکید کرد
۰ نفر