۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5835014
T T
۰ نفر

زائر138ساله ایرانی از سفرحج به سلامت باز گشت

۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5835014
زائر138ساله ایرانی از سفرحج به سلامت باز گشت 0000000000000000000000000000000000000 بندرعباس - ایرنا 6/3/74 برابر با 27 مه 1995 زائر 138 ساله هرمزگانی /استان جنوبی ایران /جمعه شب به سلامت از خانه خدابه بندرعباس بازگشت 0 هزینه سفرحاج غلام بارانی مسن ترین فرد استان هرمزگان رایک فردخیرتامین کرده بود0 حاج غلام بارانی دوبارازدواج نموده ودارای120نوه/ نتیجه و نبیره میباشد مسن ترین فرزندوی70 سال داردودرقیدحیات است0
۰ نفر