۴ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5834898
T T
۰ نفر
حزب الله لبنان درکابینه اینده حریری شرکت نمی کند # بیروت - ایرنا4/3/74 برابر با25 مه 1995 یک مقام مسئول حزب الله لبنان می گوید در شرایط کنونی ودرحال که مدت زیادی تاپایان ریاست جمهوری"الیاس هراوی"باقی نمانده است وقت مناسبی برای مشارکت حزب الله درکابینه جدید"رفیق حریری " نیست .
روزنامه عربی زبان الحیات درشماره روز پنج شنبه خودبه نقل از این مقام مسئول نوشت : مابه شکل اصولی باورودومشارکت در کابینه لبنان موافقیم ولی برای این کار هیچ عجله ای نداریم تابه کابینه راه یابیم چراکه به نظرمافرصت کافی برای این امر دراینده موجودخواهدبود.
مقام حزب الله گفت انچه درحال حاضر برای حزب الله دردرجه اول اهمیت قراردارد این است که کابینه ای روی کارباشد که زمان کافی برای به اجرادراوردن اهداف اعلام شده وجودداشته باشد.
وی افزود باتوجه به وقت کم باقیمانده برای کابینه جدید خیلی بعید به نظرمی رسد که این کابینه بتواند کارمهمی انجام دهد.
۰ نفر