۱ اردیبهشت ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831937
T T
۰ نفر
معاون وزیر امور خارجه ایران با سروزیر ایالت اندراپرادش ملاقات کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا1/2/74 برابر با21 آوریل 1995 سروزیر ایالت اندراپرادش هند درملاقات بامعاون وزیر امور خارجه ایران گفت که وی قصد دارد با ارسال نامه ای به اقای هاشمی رفسنجانی ایشان را از مزایایی که خط لوله گاز ایران به هند می تواند برای ان ایالت داشته باشد اگاه کند.
" ان. تی. راما رائو " روزپنجشنبه افزود حیدر اباد سمبل فرهنک مختلط بوده و شهری است که مسلمانان در کنار هندوها در ارامش زندگی می کنند.
وی همچنین اقداماتی که در مورد بهبود وضعیت زبان اردو و رفاه مسلمانان در ان ایالت انجام شده است را تشریح کرد.
علاء الدین بروجردی نیز با تشکر از راما رائو به خاطر تسهیلاتی که برای ایرانیان مقیم حیدر اباد ایجاد کرده است از وی دعوت کرد تا نمایشگاه صنایع دستی اندراپرادش در ایران را افتتاح کند.
۰ نفر