۱ اردیبهشت ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831928
T T
۰ نفر
بقایای اجساد پی یر و ماری کوری به ارامگاه مشاهیر فرانسه انتقال یافت 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 پاریس - ایرنا1/2/74 برابر با21 آوریل 1995 بقایای اجساد / پی یر / و / ماری کوری / کاشفان رادیواکتیویته عصر روز پنجشنبه با حضور فرانسوا میتران رئیس جمهور،ادوارد بالادور نخست وزیر فرانسه و لخ والسا رئیس جمهور لهستان به ارامگاه مشاهیر فرانسه انتقال یافت 0 در این مراسم که اعضای فرهنگستان علوم فرانسه و بسیاری از شخصیت های سیاسی دو کشور ، دختر و دیگر اعضای خانواده ماری کوری شرکت داشتند بقایای اجساد این دوپژوهشگر بر دوش تعدادی از دانشجویان دانشگاه پی یر و ماری کوری پاریس به این معبد حمل شد 0 اجساد پی یر و ماری کوری در این معبد و در کنار مشاهیربزرک دیگر فرانسه از جمله ولتر ، ژان ژاک روسو ، ویکتور هوگو ، ژان ژورس ، امیل زولا و انتوان دو سنت اگزوپری منتقل شد 0 تاکنون اجساد 69 نفر در این معبد که مخصوص مشاهیر و بزرگان فرانسوی است وبه نوعی با اثار خود به فرانسه خدمت بزرگی انجام داده اند دفن شده اند.
به موجب قانون سال 1895 انتقال اجساد این مشاهیر به این مکان تنها پس از گذشت ده سال از مرک انها ممکن است 0 تابوت پی یر و ماری کوری تا دو روز دیگر در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت و پس از انتقال بقایای اجساد به محل جدیدی که به این منظور در نظر گرفته شده تابوت های انها در محل جداگانه ای دفن خواهد شد 0
۰ نفر