۳۰ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831809
T T
۰ نفر

ورود 4586 زایرایرانی به جده

۳۰ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831809
ورود 4586 زایرایرانی به جده # جده - ایرنا30/1/74 برابر با19 آوریل 1995 باانجام ده پروازتاساعت 30/16 چهارشنبه بوقت تهران 4586 زایر ازشهرستانهای مشهد، تبریز، اصفهان ، اهوازوتهران واردجده شدند.
زایرین ایرانی پس ازپذیرایی ازسوی ستاد تغذیه جده برای زیارت مسجدالنبی (ص ) عازم شهرمقدس مدینه می شوند.
شهرمدینه حدود 400 کیلومترازفرودگاه جده فاصله داردوزایرین بااتوبوس هایی که ازقبل مشخص شده این مسیررادر5 ساعت طی می کنند.
تاپایان چهارشنبه هفت پروازدیگرازشهرهای ایران به سوی جده انجام می شود.
۰ نفر