۲۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831510
T T
۰ نفر

حماس ازمحکومیت سه مبارزفلسطینی درغزه انتقادکرد

۲۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831510
حماس ازمحکومیت سه مبارزفلسطینی درغزه انتقادکرد # امان - ایرنا27/1/74 برابر با16 آوریل 1995 درپی محکومیت سه تن ازمبارزین مسلمان فلسطینی دردادگاههای نظامی حکومت خودگردان درغزه،حرکت مقاومت اسلامی ( حماس ) روزیکشنبه باصدوراطلاعیه ای ازاین دادگاههابه عنوان یکی ازنشانه های خشم صهیونیستهاعلیه مبارزین فلسطین یادکرد.
حماس دراین اطلاعیه که ازسرزمین های اشغالی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی درامان فاکس شد، محکومیت 2 مبارزحماس وجهاداسلامی دردادگاههای نظامی ساف رابهدشت نکوهش کرده وانراحرکت درراستای برنامه های تنظیم شده صهیونیستهاخوانده است .
حماس دراین اطلاعیه ازتمامی مبارزین فلسطین خواست تادرمقابل اعمال ظالمانه حکومت خودگردان علیه ملت فلسطین ایستادگی کنند.
۰ نفر