۲۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831493
T T
۰ نفر

حکم اخراج فراماسون ها از اداره پلیس لندن صادر شد

۲۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831493
حکم اخراج فراماسون ها از اداره پلیس لندن صادر شد 0000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - ایرنا27/1/74 برابر با16 آوریل 1995 کمیسرپلیس منطقه پایتخت انگلیس دستور اخراج افسران فراماسون ازواحد ضد فساد پلیس این منطقه را صادر کرده است0 این تصمیم به دنبال تحقیق در مورد فراماسون ها در واحدهای پلیس اتخاذ می شود0 گفته می شود اتخاذ این تصمیم ، شدیدترین عکس العمل علیه فراماسون ها در پلیس انگلیس است .
به نوشته هفته نامه ساندی تایمز چاپ انگلیس، افسران فراماسون پلیس لندن که حکم تعلیق انها صادرشده ، درگیر تحقیق درباره ماجرای سو استفاده مالی پلیس و تهدید یک تاجر بوسیله برخی افسران پلیس برای دریافت پول بوده اند0 به دلیل احتمال وجود ارتباط میان افسرانی که دراین تحقیقات فعالیت داشتند و فرقه فراماسون ها ، پلیس لندن مجبور شد این تحقیقات را نیمه کاره رها کند0 پیش بینی می شود تصمیم " پل کاندون" کمیسر پلیس پایتخت باعث تشدید فشار علیه افسران فراماسون در اداره پلیس شود0 جان میجر نخست وزیر انگلیس ، سه سال قبل به پلیس هشدارداد برای مقابله با هرگونه اتهام به فساد ، افسران وابسته به فراماسون بهتر است به طور علنی ارتباطات فراماسونی خود را اعلام کنند0 در ان زمان این تقاضا با مخالفت فدراسیون پلیس انگلیس روبرو شد0 فدراسیون پلیس انگلیس نمایندگی بیش از 120 هزارافسر رتبه پایین پلیس انگلیس را بر عهده دارد0
۰ نفر