۲۳ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5831100
T T
۰ نفر
برای نخستین بار در ایران گامی در جهت درمان عقیمی مردان برداشته شد # شیراز - ایرنا23/1/74 برابر با12 آوریل 1995 با انجام عمل " میکرو اینجکشن " در مرکز باروری وناباروری شیراز - برای نخستین بار در ایران گامی در جهت درمان عقیمی مردان برداشته شد.
در " میکرواینجکشن " اسپرم بارورساز مرد حتی اگر یک درصد امکان بارورسازی داشته باشد- به وسیله دستگاه ویژه ای در قسمتهای مختلف تخمک زن تزریق می شود.
به گفته سرپرست مرکز باروری و ناباروری شیراز /مرکز استان فارس - در جنوب ایران /باتزریق چنین اسپرمی دراین مرکز به یک زن سی و هشت ساله خوزستانی که بیست سال از نازایی رنج می برد - هم اکنون وی یک ماه از دوران ابستنی خود را پشت سرگذاشته است.
دکتر سیروس رستمی افزود هزینه هایی که در ایران برای بارورسازی مردان و زنان صورت می گیرد نسبت به کشورهای پیشرفته پنجاه درصد کمتر است.
هم اکنون در ایران سه مرکز باروری و ناباروری در شهرهای شیراز تهران و یزد به مطالعات در زمینه بارورسازی مردان و زنان می پردازند.
نخستین عمل " میکرو اینجکشن " جهان در کشور سنگاپور صورت گرفت.
۰ نفر