۱۰ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5827468
T T
۰ نفر
عضو کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا برافزایش همکاری و ادامه گفت و گو با ایران تاکید کرد # رم - ایرنا دهم اسفند ماه 1375 برابر با 28 فوریه 1997 رییس گروه حزب دموکراتیک چپ در کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا بر افزایش همکاری های اقتصادی و ادامه گفت و گو با ایران تاکید کرد.
" مارکو پتزونی" روزجمعه درحاشیه همایش روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به خبرنگار ایرنا در رم گفت : ایتالیا به منظور نمایاندن توانایی های خویش در جهت تحکیم روایط اروپا با حوزه مدیترانه و آسیای مرکزی ، باید همکاری های خود با ایران را افزایش دهد.
"پتزونی" اظهار داشت : ماباید به این نکته توجه کنیم که تماس های نزدیک با ایران و تعمیق و توسعه روابط اقتصادی با آن می تواند زمینه های فراوان و متنوعی را برای گفت و گو و تبادل نظر بین طرفین پدید اورد.
وی، سیاست های تحریمی امریکا علیه ایران را " غیر قابل پذیرش " دانست و آنها را " بیهوده " توصیف کرد.
* 40 *
۰ نفر