۸ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5827112
T T
۰ نفر
واتیکان به مواضع حزب دموکرات چپ ایتالیا اعتراض کرد # رم - ایرنا هشتم اسفند ماه 1375 برابر با 26 فوریه 1997 روزنامه " لوسرواتوره رومانو" ارگان مطبوعاتی واتیکان ، روز سه شنبه، مواضع حزب دموکرات چپ (کمونیست سابق ) ایتالیا در موافقت با آزاد شدن مواد مخدر سبک و سقط جنین و به رسمیت شناختن ازدواج و همزیستی همجنس بازان را به شدت مورد اعتراض قرار داد.
کلیسای واتیکان همواره با سقط جنین، مخالف بوده ، در صورتی که به عقیده حزب دموکرات چپ، این امر آزادی زنان را از آنها سلب می کند.
درباره مواد مخدر سبک نظیر ماری جوانا و حشیش، حزب دموکرات چپ ایتالیا ، آزادسازی آنها را جایز دانسته ، معتقد است که حمل و استفاده از آنها نباید جرم شناخته شود. اما واتیکان به شدت با آزادسازی مواد مخدر مخالف بوده ، اعتقاد دارد که این امر، استفاده از مواد فوق را در میان جوانان رواج می دهد.
حزب کمونیست سابق ایتالیا مدافع به رسمیت شناختن ازدواج و همزیستی هم جنس بازهاست ، در حالی که پاپ رهبر کاتولیک های جهان همواره چنین روابطی را به شدت محکوم کرده است.
حزب دموکرات چپ ایتالیا در حال حاضر دارای بیشترین نمایندگان در پارلمان این کشور بوده ، یکی از احزاب عمده تشکیل دهنده دولت می باشد.
۰ نفر