۴ دی ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5820704
T T
۰ نفر
چین نسبت به کارشکنی انگلیس در مورد هنک کنک هشدار داد # پکن - ایرنا چهارم دی 1375 برابر با 24 دسامبر 1996 چین به انگلیس هشدار داد در مساله انتقال حاکمیت هنک کنک کارشکنی نکند .
" شنگوفانک " سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز سه شنبه گفت چنانچه لندن به روش خودسرانه اش ادامه دهد و دشواری های جدیدی در مساله انتقال هنک کنک بوجود اورد ، روابط چین و انگلیس مخدوش خواهد شد.
وی در این زمینه که قرار است مجلس انگلیس پس از انتقال هنک کنک به چین در مورد این بندر هر شش ماه گزارشی به سازمان ملل ارایه کند، گفت : مسایل هنک کنک پس از اول ژوئیه سال 97 تنها به پکن مربوط است و این اقدام لندن دخالت در امور چین تلقی می شود.
" شنگو فانک " اینگونه دخالت های انگلیس را برای ثبات هنک کنک نامناسب و برای روابط لندن و پکن زیانبار دانست .
وی مخالفت های انگلیس با انتخابات شورای موقت قانونگذاری منطقه ویژه هنک کنک را بی مورد خواند و افزود : لندن قبلا انتخابات یادشده را پذیرفته بود اما با تغییر رویه به مخالفت با ان برامد که این برخورد نقض کننده اعلامیه مشترک دو کشور است .
این سخنگو از انگلیس خواست با شورای موقت قانونگذاری هنک کنک همکاری کند در غیر این صورت این مساله در مناسبات پکن با لندن تاثیر منفی خواهد داشت .
* 40 *
۰ نفر