۲۲ آبان ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5815795
T T
۰ نفر
وزیر بارزگانی : بخش عمده ای ازمحصولات کشاورزی و صنعتی ایران قابل صدور به کشورهای جهان است # همدان - ایرنا 22 آبان 1375 برابر با 12 نوامبر 1996 1 "یحیی ال اسحاق " وزیر بازرگانی گفت : جمهوری اسلامی در زمینه سرمایه گذاری و بهره برداری به نقطه ای رسیده است که می تواند بخش عمده ای از محصولات تولیدی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.
آل اسحاق روزسه شنبه درهمدان واقع در غرب ایران افزود: یکی ازمحورهای مهم توسعه اجتماعی واقتصادی کشورها، وارد شدن درتجارت جهانی است.
وی درهمایش صادرکنندگان ، بازرگانان ودست اندرکاران توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی غرب کشور گفت :سهم کنونی ایران ازتجارت جهانی تنها چهار دهم درصداست که این رقم درمقایسه بامیزان سرمایه گذارهای کشور های درحال توسعه آسیایی بسیارناچیزاست .
وزیربازرگانی گفت : یکی ازبرنامه ریزی های اساسی درایران افزایش تولیددر تمام زمینه های اقتصادی است ،ولی تولید بدون صادرات وصادرات بدون واردات درنظام اقتصادی جهان معناپیدانمی کند.
وی افزود: ایران از نظر موقعیت خاص استراتژیکی در یکی از مناطق مهم تجارت جهانی قراردارد و بایدبااستفاده ازاین موقعیت مهم توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی رابه عنوان یک باورملی ارایه دهد.
(41)
۰ نفر