۱ آبان ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5813244
T T
۰ نفر
اعتصاب کارکنان حمل و نقل عمومی ایتالیا شهر رم را فلج کرد # رم - ایرنا اول آبان 1375 برابر با 22 اکتبر 1996 اعتصاب روز سه شنبه کارکنان مترو ، اتوبوس و تراموا در رم رفت و آمد مردم را دچار مشکل جدی و پایتخت ایتالیا را فلج کرد .
اعتصاب یک روزه کارکنان وسایل حمل و نقل عمومی در شهر رم به منظور تحت فشار گذاردن دولت ایتالیابرای تجدید قرارداد آنها صورت گرفته است.
کارکنان شرکت حمل و نقل عمومی شهر رم خواهان افزایش دستمزد خویش ، متناسب با نرخ 4 درصدی تورم هستند اما دولت هنوز پاسخ مثبتی به آنها نداده است.
هفته گذشته نیز کارکنان شرکت های حمل و نقل عمومی در تمامی شهرهای ایتالیا(غیراز رم ) اعتصاب کردند.
دولت فعلی ایتالیا ،به رهبری رومانو پرودی، وابسته به جناح چپ میانه این کشور است و قدرتمندترین و بزرگترین حزب موجود در این جناح ، حزب دمکراتیک چپ (کمونیست سابق ) می باشد.
* 40 *
۰ نفر