۱۷ مرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5804081
T T
۰ نفر
وزیر مشاور دولت ترکیه..انکارابرای توسعه روابط خودباایران مجبور نیست از آمریکااجازه بگیرد # انکارا- ایرنا 17 مرداد 1375 برابر با هفتم آگوست 1996 "عبدا.. گل "وزیر مشاور دولت ترکیه روز پنجشنبه دریک مصاحبه مطبوعاتی در انکارا گفت :ترکیه به عنوان یک کشور مستقل براساس منافع ملی خودحرکت می کند،و برای توسعه روابط باایران مجبور نیست از آمریکا اجاز بگیرد.
وی در رابطه باواکنش آمریکابه سفر روز شنبه اینده" نجم الدین اربکان" نخست وزیر ترکیه به تهران افزود: ترکیه مجبور نیست برای هر اقدامی از آمریکا مجوز اخذ کند.
وزیر مشاور ترکیه تصریح کرد: سفراربکان به تهران از مدتها پیش برنامه ریزی شده و انجام این سفر درعین حال موضعی علیه آمریکانیست.
عبدا... گل اظهارداشت: توسعه روابط بین ایران ، ترکیه و پاکستان به عنوان سه کشور مهم منطقه به نفع ترکیه است.
وی ادامه داد: دولت اربکان برای توسعه روابط خود باایران و پاکستان و همچنین کشورهای خاور دور اهمیت قائل است.
نجم الدین اربکان نخست وزیر ترکیه قرار است روز شنبه اینده برای یک دیدار رسمی دو روزه به ایران سفر کند.
(41)
۰ نفر