۶ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5799808
T T
۰ نفر
طرفداران یلتسین به کسب پیروزی آسان امیدوار نیستند # مسکو - ایرنا 6 تیر 1375 برابر با 26 ژوئن 1996 اعضاء ستاد انتخاباتی بوریس یلتسین رییس جمهور روسیه معتقدند تنها حضور بیش از 64 درصد اهالی روسیه در دور دوم انتخابات می تواند پیروزی یلتسین را تضمین کند .
یلتسین وزوگانف در روز 13 تیر ماه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روسیه رقابت خواهند کرد.
آنها در دور اول به ترتیب 28/35 و 04/32 درصد آراء را بدست آورده اند.
ویاچسلاو نیکونف معاون ستاد انتخابات یلتسین گفت : در صورت حضور 64 درصد اهالی روسیه یلتسین 8/50 درصد و زوگانف 8/46 درصد آراء را بدست خواهند آورد .
یکی از بزرگترین نگرانی های طرفداران یلتسین عدم حضور مردم در رای گیری به دلیل گذاراندن تعطیلات تابستانی است و بهمین سبب رای گیری درروزچهارشنبه که تعطیل اعلام شده است ،برگزار خواهد شد.
نیکونف اظهار داشت : 9/43 درصد طرفداران ژنرال لبد از یلتسین ، 2/14درصد از زوگانف حمایت می کنند و هفت درصد دیگر بر علیه هر دو رای خواهند داد.
وی افزود: 4/32 درصد طرفداران لبد هنوز تصمیم نگرفته اند که به چه کسی رای دهند و این تعداد حدود سه درصد کل رای دهندگان را شامل می شود.
این مقام ستاد انتخابات یلتسین گفت : انتظار می رود 67 درصد طرفداران یاولینسکی نیز به یلتسین رای دهند.
نیکونف اظهار داشت : از میان طرفداران ژیرینفسکی یک سوم به زوگانف ، یک سوم به یلتسین و یک سوم دیگر بر علیه هر دو آنها رای خواهند داد.
(41)
۰ نفر