۲۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5798615
T T
۰ نفر
بازسازی شاهراه اسپین بولدک - تورغندی درافغانستان باردیگربه تعویق افتا # کابل - ایرنا 25 خرداد 1375 برابر با 14 ژوئن 1996 اجرای عملیات بازسازی شاهراه اسپین بولدک - تورغندی که پاکستان رابه ترکمنستان وسایرکشورهای اسیای میانه از طریق افغانستان وصل می کند بار دیگر به تعویق افتاد.
یک منبع دولت افغانستان روزجمعه اعلام کرد بازسازی این شاهراه که قراربود بدون کسب مجوز رسمی دولت کابل وعدم رعایت موازین بین المللی اجراشود به دلیل انکه مقامات اسلام اباد نتوانسته اند وسایل وتجهیزات مهندسی مورد نیاز ان راتاکنون فراهم کنند به تعویق افتاده است.
پاکستان برای اجرای این شاهراه 950 کیلومتری که از پنج استان غربی و جنوبی افغانستان می گذرد پیشنهادهای متعددی از شرکتهای راه سازی بین المللی دریافت کرده امابه دلیل عدم جذب سرمایه لازم تصمیم نهایی دراین مورد اتخاذشده است.
دولت اسلام اباد سال گذشته تصمیم گرفت این شاهراه رابرای ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادلات تجاری بااسیای میانه وسهم گیری دربازار این منطقه بازسازی کند.
اجرای این طرح که باواکنش منفی دولت مرکزی واکثر گروه های موجود درافغانستان مواجه شده برای دومین باراست که به تعویق می افتد .
قبل ازاین دولت اسلام اباد اعلام کرده بود به دلیل ناامنی وادامه جنک درافغانستان وعدم تامین جانی کارکنان شرکتهای مقاطعه کار اجرای ان رابه تعویق می اندازد.
پاکستان پس ازان باتضمین گروه طالبان که مناطق مسیر راه رادرکنترل داردمجددا تصمیم به اجرای این طرح گرفت .
دولت خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان همچنین احداث یک خط اهن از طریق افغانستان به ترکمنستان رادرحال مطالعه دارد وقراراست یک هیات پاکستانی بزودی برای بررسی این موضوع وواگذاری اجرای ان به یک شرکت آمریکایی وارد عشق اباد شودوبامقامات ترکمنستان گفتگو کند.
طرح انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از دیگر طرحهایی است که از خاک افغانستان می گذرد وتوافق نهایی دولت مرکزی کابل برای اجرای این طرح هاتاکنون اتخاذنشده است روابط اسلام اباد کابل از شهریورماه گذشته به دنبال تصرف استان هرات توسط گروه طالبان وحمله به سفارت ان کشور درکابل تیره ودولت پاکستان همواره به دخالت درامور داخلی افغانستان متهم شده امااسلام اباداین اتهامات را ردکرده است
۰ نفر