۲۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5798609
T T
۰ نفر
هیئت سفرای غربی بارهبران احزاب سیاسی کشمیر ملاقات کردند # دهلی نو - ایرنا 25 خرداد 1375 برابر با 14 ژوئن 1996 هیئت سفرای پنج کشور غربی دردومین روز دیدار خود ازایالت جامو و کشمیر بارهبران احزاب سیاسی مختلف و فعالین حقوق بشراین ایالت ملاقات کردند .
نمایندگان احزاب کنفرانس ملی ،کنگره ،جاناتادال و کمونست با هیئت نمایندگان فرانسه ،اتالیا ،ایرلند ،هلند و اسپانیا درباره وضعیت سیاسی کنونی کشمیر و انتخابات اخیر دراین ایالت دیدار وگفتگو کردند.
نمایندگان " اخوان المسلمون "گروه هوادار هند نیز با هیئت سفرا دیدار و گفتگو کردند .
بهاالدین فاروقی رئیس سابق دادگاه عالی جامو و کشمیر نیز با سفرای غربی ملاقات و با آنها درباره تخطی نیروهای امنیتی از موازین حقوق بشر درکشمیر به تفصیل گفتگو کرد .
۰ نفر