۲۳ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5798357
T T
۰ نفر
رییس جمهور سودان دو وزیر مشاور در وزارت دفاع این کشورتعیین کرد # خارطوم - ایرنا 23 خرداد 1375 برابر با 12 ژوئن 1996 " عمر البشیر " رییس جمهور سودان طی حکمی دو وزیر مشاور در وزارت دفاع و یک وزیر مشاور در وزارت امور خارجه این کشور تعیین کرد.
به گزارش روزنامه الانقاذ الوطنی چاپ خارطوم البشیر روز دوشنبه گذشته سپهبد منصور عبد الرحیم و سرلشکر محمد الرضی نصرالدین را به عنوان وزیران مشاور در وزارت دفاع و سرلشکر الفاتح محمد احمد عروه به سمت وزیر مشاور در وزارت امور خارجه سودان منصوب کرد.
سپهبد منصور عبد الرحیم پیش از این با درجه سرلشکری رییس دفتر وزیر دفاع بود.
سرلشکر محمد نصرالدین رییس دایره امور افسران و سرلشکر الفاتح محمد احمد عروه وزیر مشاور در وزارت دفاع بودند.
* 40 *
۰ نفر