۲۱ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5798114
T T
۰ نفر

پخش نطق رییس جمهوری سابق بنگلادش به تعویق افتاد

۲۱ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5798114
پخش نطق رییس جمهوری سابق بنگلادش به تعویق افتاد # داکا - ایرنا 21 خرداد 1375 برابر با دهم ژوئن 1996 دیوان عالی بنگلادش یکشنبه شب به درخواست دولت این کشور ضبط و پخش نطق حسین محمد ارشاد رییس جمهوراسبق را تا روز دوشنبه ممنوع کرد.
دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه با صدور حکمی به ارشاد که در زندان به سر می برداجازه داده است در استانه انتخابات پارلمانی و بر اساس ترتیبات به عمل امده از سوی کمیسیون انتخابات به ایرادنطق رادیو و تلویزیونی پردازد.
کمیسیون انتخابات بنگلادش پخش نطق روسای کلیه احزاب سیاسی که در انتخابات رقابت می کنند را از رادیو وتلویزیون ترتیب داده است .
دادگاه عالی در پی درخواست رهبران / جاتیا / حزب متعلق به ارشاد دستور ضبط و پخش نطق ارشاد را درمدت زمان محدود صادر کرد.
ارشاد که به جرم فساد مالی در زمان حکومت خود به 13 سال زندان محکوم شده است از 5 حوزه در انتخابات 12 ژوئن ( 23 خرداد ) رقابت می کند.
وی در انتخابات سال 1991 در حالی که در زندان به سرمی برد از 5 حوزه انتخابی رقابت کرد و در هر 5 حوزه برنده شد اما هرگز اجازه نیافت در پارلمان حضور پیداکند.
ارشاد که در پی یک کودتا در 24 مارس سال 1982 قدرت رادر بنگلادش بدست گرفت در دسامبر 1990 در پی فشارمخالفان خود مجبور گردید از مقام ریاست جمهوری استعفادهد.
در انتخابات آینده بنگلادش خانم روشن ارشاد همسر حسین محمد ارشاد نیز از 4 حوزه رقابت می کند.
۰ نفر