۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5795815
T T
۰ نفر
واکنش متفاوت رهبران مسلمان هند نسبت به روی کار آمدن دولت بی.جی .پی # دهلی نو- ایرنا 27 اردیبهشت 1375 برابر با 16 می 1996 دعوت رییس جمهوری هند از رهبر حزب راستگرای هندو بهارتیا جاناتا برای تشکیل دولت با واکنش متفاوت رهبران مسلمان احزاب جاناتادال و کنگره مواجه شده است .
سیدشهاب الدین ،از حزب جاناتادال می گوید : که این اقدام زمینه را برای انجام معاملات زشت و نادرست سیاسی فراهم کرده است .
وی افزود : با توجه به این که به جزمتحدین بی.جی .پی ،احزاب دیگرازاین حزب حمایت نخواهند کرد و تعداد کرسی های آن خیلی کمتر از اکثریت مورد نیازاست ، بی.جی. پی چگونه می تواند اکثریت خودرا در مجلس ثابت کند ؟ وی دعوت ریاست جمهوری هند از بی.جی .پی برای تشکیل دولت را به عنوان صدور مجوز برای انجام معاملات ناباب سیاسی توصیف کرده است .
عبیدالله خان اعظمی یکی دیگر از رهبران جاناتادال ، سقوط دولت بی .جی .پی را پیش بینی کرد و گفت : این دولت که نخواهد توانست اکثریت خود را در مجلس ثابت کند سی ویکم ماه مه سقوط خواهد کرد.
به طوری که مشاهده می شود،رهبران مسلمان در اتحاد جبهه ملی و احزاب چپ از اقدام رئیس جمهوری در دعوت از بی. جی .پی برای تشکیل دولت بشدت انتقاد می کنند ولی مسلمانان عضو حزب کنگره دراظهار نظر خود محتاط هستند.
سبط رضی وزیر سابق مشاور در امور کشور هند گفته است که اقدام رئیس جمهوری ناشی از عقل سلیم او است . اسلم شیرخان وزیر سابق مشاور در دفتر نخست وزیر نیز گفته است چون تعداد کرسی های بی.جی .پی در مجلس بیش از احزاب دیگر است،رئیس جمهوری باید این حزب را دعوت به تشکیل دولت می کرد .
رهبران مسلمان هند بصورت عموم می گویند که اقدام رئیس جمهوری موجب نارضایتی مسلمانان خواهد گردید وآنها روز به قدرت رسیدن بی.جی .پی را "روز سیاه در تاریخ هند" می دانند .
سبط رضی گفت :باتوجه به برنامه بی.جی .پی برای تغییرقوانین شرعی مسلمانان ،به قدرت رسیدن این حزب در مرکز برای مسلمانان مسئله بسیار حساسی است و این امر ممکن است باعث گردد که مسلمانان هند بار دیگر از حزب کنگره حمایت کنند .
ایوب خان وزیرسابق مشاور در امور کشاورزی و یکی دیگر از رهبران حزب کنگره گفت : واجپایی پس از به قدرت رسیدن سرگرم حفاظت از کشور و منافع آن خواهد شد و بنابر این بسیاری از قولهای انتخاباتی خودرا فراموش خواهد کرد.
(41)
۰ نفر