۱ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5793157
T T
۰ نفر
دادستانی کل قزاقستان خواستار متوقف شدن فعالیت حزب کمونیست این کشور شد # الماتی - ایرنا اول اردیبهشت 1375 برابر با 20 آوریل 1996 دادستانی کل قزاقستان از وزارت دادگستری این کشور خواست تا فعالیت حزب کمونیست قزاقستان رابواسطه انجام فعالیتهایی مغایرباقانون اساسی این کشور متوقف و انحلال ان را بررسی کند .
حزب کمونیست قزاقستان اخیرا در چند شهر این کشور در حمایت از مصوبه زمستان سال 74 دومای دولتی روسیه که انحلال اتحاد شوروی را غیرقانونی خواند ، اجتماعاتی برپاکرده بود .
به نوشته روز شنبه " روزنامه کازاخستانسکایا پراودا " چاپ الماتی دادستانی کل قزاقستان گفته است که با بررسی عملکرد و ایین نامه های حزب کمونیست فعالیتهای این حزب مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری قزاقستان است .
دادستانی کل قزاقستان می گوید حزب کمونیست این کشور مدافع احیای اتحاد شوروی است حال انکه استقلال سیاسی و برخوردار بودن از تمامیت ارضی از عوامل اصلی استقلال هر کشوری می باشند و این با مصالح قزاقستان مغایر است .
دادستانی کل قزاقستان همچنین می گوید در قانون اساسی این کشور دو نوع مالکیت دولتی و خصوصی پیش بینی شده و دولت ازان حمایت می کند درحالیکه حزب کمونیست قزاقستان به مانند دیگر احزاب مدافع برقراری مالکیت سوسیالیستی " دولتی و گروهی " است ، امری که با قانون اساسی قزاقستان منافات دارد .
* 40 *
۰ نفر