۲۹ فروردین ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5792733
T T
۰ نفر
منابع افغانی شکاف در جنبش ملی اسلامی افغانستان را محتمل دانستند # مشهد - ایرنا 29 فروردین 1375 برابر با 17 آوریل 1996 منابع افغانی معتقدند بانزدیک شدن ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان به غرب احتمال ایجاد شکاف و دو دستگی دراین گروه افزایش می یابد.
باعتقاد آنان بسیاری از نیروهای وابسته به این جنبش از عناصر کمونیست و مارکسیست رژیم گذشته افغانستان هستند و ظرفیت پذیرش اتکا به غرب راندارند.
این منابع که خود را آگاه از مسایل درونی جنبش معرفی می کنند می گویند اغلب کادرهای متخصص وورزیده آن از اعضای حزب " پرچم" و یا " خلق" رژیم گذشته اند که تحولات جهانی نیز تاثیری بر آموزشهای ایدئولوژیک آنان نگذاشته و هنوز از کشورهای غربی به عنوان " امپریالیسم " یاد می کنند.
سفر طولانی دوستم به انگلیس و آمریکا درهفته های اخیر از سوی آگاهان سیاسی به گرایش وی به غرب تعبیر شده است.
وی که اکنون درآمریکا بسر می برد باحضور در سازمان ملل برکناره گیری دولت برهان الدین ربانی تاکید کرد.
جنبش ملی اسلامی یکی از اعضای ائتلاف ضد دولتی شورای هماهنگی انقلاب اسلامی افغانستان است که قبل از این از آن به عنوان گروه تحت نفوذ روسیه یادمی شد.
به اعتقاد کارشناسان مسایل افغانستان جنبش اسلامی تاکنون به عنوان یک گروه برقرارکننده موازنه قدرت در تحولات نظامی افغانستان عمل کرده است.
(40 )
۰ نفر