۱۹ فروردین ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5791673
T T
۰ نفر
انفجار یک مین به جای مانده از جنک تحمیلی در شهر نوسود یک مجروح بر جای گذاشت # کرمانشاه - ایرنا 19 فروردین 1375 برابر با 7 آوریل 1996 انفجار یک مین به جای مانده از جنک تحمیلی عراق علیه ایران در منطقه چاله چرمه دریک کیلومتری شهرمرزی نوسود دراستان کرمانشاه در غرب ایران یک زن دامدار را مجروح ساخت .
این زن هنگام چرای دام بامین به جای مانده ازجنک تحمیلی برخورد کرد که بر اثر انفجار ان پای راست خود را از دست داد.
در سال گذشته بیش از یک صد تن دراین مناطق براثرانفجارمین ودیگرمواد منفجره به جای مانده از جنک تحمیلی کشته ومجروح شدند.
۰ نفر