۱۹ فروردین ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5791659
T T
۰ نفر
اطلاعات کامپیوتری هزاران آمریکایی دراختیار جاعلان کارتهای اعتباری قرار گرفت # نیویورک - ایرنا 19 فروردین 1375 برابر با هفتم آوریل 1996 دریک اقدام نسبتا بی سابقه اطلاعات شخصی کامپیوتری مربوط به چندین هزار تن از شهروندان آمریکا از آرشیو اطلاعات کامپیوتری دولت فدرال ربوده شد.
دادستانهای فدرال در نیویورک اعلام کردند، این اطلاعات کامپیوتری که مربوط به بیش از یازده هزار تن از آمریکائیها می شد پس از سرقت در اختیار یک شبکه جعل کارتهای اعتباری قرارگرفته است .
کارشناسان کامپیوتر درمصاحبه بانیویورک تایمز که درشماره روز شنبه این روزنامه به چاپ رسید، احتمال دادند که این اقدام بزرگترین تخلف انجام شده درآمریکا در زمینه سرقت اطلاعات شخصی تحت اختیار دولت فدرال باشد.
دادستانهای فدرال درکیفرخواستی که هفته گذشته به یک دادگاه نیویورک ارائه دادند تاکید کردند، این اطلاعات که شماره های تامین اجتماعی و نام خانوادگی افراد را در بر می گرفت به شبکه جعل کارتهای اعتباری اجازه داد تاکارتهایی را که از طریق پست به سرقت رفته است به جریان انداخته و وارد معاملات تجاری بزرک شوند.
دراسناد ارائه شده به نام کارکنان سازمان تامین اجتماعی که به گفته دادستانان فدرال این اطلاعات کامپیوتری را ربوده اند، اشاره ای نشده است.
اداره تامین اجتماعی مسوولیت جمع آوری اطلاعات عمومی درمورد هر فرد ساکن آمریکا را به عهده دارد و کارت ویژه ای با شماره منحصر به فرد در اختیار افراد قرار می دهد که از طریق ان شماره دسترسی به اطلاعات و وضعیت هر فرد برای دولت و شرکتها تسهیل می گردد.
اطلاعات منتشره حکایت از دخالت یکی از کارکنان زن سازمان تامین اجتماعی در دفتر این سازمان درمنطقه "بروکلین" نیویورک دارد و وی در گفتگو با بازجویان به " امانوئل نواگو" یکی از کارکنان سازمان در نیویورک که هفته پیش به جرم اختلاس در یک دادگاه فدرال متهم و سپس به قید وجه الضمان ازاد شد اشاره کرده است .
یک سخنگوی دادستانی آمریکا در "منهتن" اعلام کرد ، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و افراد دیگری نیز ممکن است متهم به دخالت دراین قضیه شوند.
مدیر امور مطبوعاتی سازمان تامین اجتماعی با " تکان دهنده و نگران کننده " خواندن قضیه به سرقت رفتن اطلاعات کامپیوتری افراد تاکید کرد و گفت : این نخستین بار است که چنین تخلفی درسطح گسترده صورت می گیرد و اطلاعات مربوط به کلیه افراد شاغل درآمریکا ربوده می شود.
۰ نفر