۲۷ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5790525
T T
۰ نفر
ناظران بین المللی از نقض قوانین در انتخابات ارمنستان خبر دادند # مسکو - ایرنا 27 اسفند 1376 برابر با 18 مارس 1998 سخنگوی ناظران کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در انتخابات ریاست جمهـوری ارمنستان گفت ، در 15 درصد از 800 حوزه رای گیری نقض قوانین انتخاباتــــی گزارش شده است .
"سام برون " روز چهارشنبه در ایروان به خبرنگاران گفت ، دولت و ستـــاد مرکزی انتخابات باید گام های عملی را برای رفع نواقص موجود در انتخابـــات جاری بردارند .
وی اظهار داشت ، به هرحال با توجه به لزوم برگزاری دور دوم انتخابــات انجام اصلاحات کلی در نظام انتخابات باید به تعویق بیافتد .
در دور نخست انتخابات ارمنستان که روز دوشنبه برگزار شد "روبـــــــرت کوچاریان" نخست وزیر و "کارن دمیرچیان" رهبرحزب کمونیست این کشور در زمان اتحاد شوروی به دور دوم راه یافتند .
۰ نفر