۵ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5787804
T T
۰ نفر
یک مقام وزارت کشور:امنیت ایران ازضریب اطمینان بالایی برخوردار است # تهران - ایرنا: پنج اسفند 1376 برابر با 24 فوریه 1998 معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران روز سه شنبه گفت : وضعیـــت امنیتی ایران ازضریبی برخورداراست که امکان رشدوتوسعه درسراسر کشوروجـود دارد.
"غلامحسین بلندیان" که درهمایش معاونان سیاسی امنیتی استانداری هاسخن می گفت ،افزود: تولیدوتوزیع موادمخدر درافغانستـان واستقرار گروه طالبان درسراسر منطقه هم مرز باشرق ایران ازعوامل اساسی معضلات امنیتـــی موجود کشور است.
وی وضعیت کنونی غرب ایران راباتوجه به بحران درونی عراق ، کاملا امـن توصیف کردوافزود: بااقداماتی که تاکنون انجام شده ، دردوسال گذشته مشکـل خاص امنیتی دراین منطقه مشاهده نشده است وطی این مدت تنها دو نفردرایــن منطقه به شهادت رسیده اند.
وی گفت : انتخابات دوم خرداد افق جدیدی درمسایل سیاسی ،اجتماعی کشور ایجادکرده است وامنیت داخلی پس ازانتخابات به گونه ای تغییریافته است که بسیاری از تهدیدات امنیتی گذشته ، به فرصت های امنیتی تبدیل شده است.
بلندیان افزود: رنک تهدیدهادگرگون شده ومسوولان امنیتی استان هابایـد دقیقا تهدیداتی راکه ازنظر امنیت ملی وداخلی ایجادشده زیرنظر گرفته وبرای پیشگیری ازوقوع هرگونه بحران تلاش کنند.
وی ازمعاونین سیاسی امنیتی استانداری ها خواست بادرک شرایط منطقه ای و جغرافیایی وشرایط سیاسی اقتصادی وامنیتی هرمنطقه باهرگونه تهدیـــــــد و یابحران برخورد منطقی داشته باشند.
۰ نفر