۲۵ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5782677
T T
۰ نفر
شورای امنیت به اتفاق آرا از موضع عراق ابراز تاسف کرد # تهران - ایرنا 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 شورای امنیت سازمان ملل ، روز چهارشنبه، تاسف خود را از موضعگیری اخیر عراق ابراز داشت.
"آلن دو ژامه" ، رییس کنونی شورای امنیت ، به نمایندگی از جانب تمامی اعضای شورا ، موضع بغداد را در قبال عالی ترین کمیته سازمان ملل ، مورد انتقاد قرار داد و آن را " غیرقابل قبول و یک تخطی آشکار علیه قطعنامه های مهم سازمان ملل متحد " خواند.
امریکا در نخستین واکنش نکوهش آمیز خود، توصیه کرد که موضع عراق به شدیدترین وجهی محکوم شود ، اما این توصیه به صورتی که امریکا می خواست پذیرفته نشد.
دو ژامه ، رییس شورای امنیت ، در برابر روزنامه نگاران توضیح داد که عراق در دو روز اخیر از فعالیت گروه های تسلیحاتی سازمان ملل به ریاست "اسکات ریتر" امریکایی جلوگیری کرده و به این طریق ، شورای امنیت سازمان ملل را به مبارزه طلبیده است.
۰ نفر