۱۰ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5781069
T T
۰ نفر
دوهزار و 889 واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه خارجی درقرقیزستان احداث شده است # بیشکک - ایرنا ده دی 1376 برابر با 31 دسامبر 1997 از بدو استقلال قرقیزستان در سال 1370 ، دوهزار و 889 شرکت و کارخانه که دارای سرمایه خارجی هستند به ثبت رسیده اسـت که از این تعداد 992 شرکت و کارخانه فعال است .
کمیته امـار قرقیزستان روز چهارشنبه گـزارش داد ، در ایـن شرکت هـا و موسسات 15 هزار نفر از جمله یک هزار و 500 نفر خارجی مشغول به کار هستند.
متوسط حقوق ماهیانه کارکنان این شرکت هـا در قرقیزستان یک هزار و 448 صوم (بیش از 85 دلار ) یعنی دو برابر و نیم بیشتر از دیگر شرکتهاست.
حجم سرمایه شـرکت های مشترک در قرقیزستان بـالغ بر یـک میلیارد و 203 میلیون صوم (70 میلیون و 764 هزار 705 دلار)اسـت کـه 75 درصـد ان متعلق به سرمایه گذاران خارجی است.
کانادا 6/37 درصد و سرمایه گذاران تـرکیه و امریکا بـه ترتیب 17 و 7/6 درصد در این سرمایه گذاری ها سهم دارند و مابقی متعلق به سرمایه گذارانی از دیگر کشورهاست .
عمده محصول تولیدی شرکت های مشترک در قرقیزستان قند و شکر، نوشیدنی ، ماکارونی و محصولات زرگری است .
* 139 *
۰ نفر