۲ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5780162
T T
۰ نفر
واکنش امریکا در قبال سفر "لوییس فراخان" به لیبی # نیویورک - ایرنا دوم دی 1376 برابر با 23 دسامبر 1997 سخنگوی وزارت خارجه امریکا ، سفر "لوییس فراخان" رهبـر جنبش ملت اسلام امریکا به لیبی را اقدامی تکان دهنده خواند.
" جیمز فولی " سخنگوی وزارت خارجه امریکا ، روز دوشنبه ، در واکنش به سفر فراخان به لیبی ، مدعی شد: لیبی یک کشور خوب از نظر بین المللی نیست، خصوصا اینکه این سفر همزمان با سالگرد انفجارهواپیمای پان امریکن است .
فولی گفت: در رابطه با مقامات لیبیایی ، یک پیام منفرد وجود دارد وآن تن دادن لیبی به قطعنامه های شـــورای امنیت و استرداد دو لیبیایی متهم به دخالت در بمب گذاری برای محاکمه است .
فراخان ، از ده روز پیش ، سفر به چهل کشور اسلامی در نقاط مختلف جهـان را آغاز کرده است .
پیش تر، مقامات امریکا از فراخان خواستند از سفر به لیبی و عـــــراق دو کشوری که مستقیما در حال منازعه دیپلماتیک با امریکاهستند ، خــودداری کند.
شورای امنیت و امریکا ، از لیبی خواستــه اند دو لیبیایی متهم به بمب- گذاری در هـواپیمای پان امریکن را که 9 سال پیش برفراز " لاکربی" اسـکاتلند سقوط کرد ، جهت محاکمه به امریکا یا انگلیس تحویل دهد.
لیبی با خودداری از استرداد دو متهم، معتقد است حق محکومیت آنـان پیش از محاکمه معلوم است ، چون هر دو کشور با لیبی خصومت دیرینه دارند.
لیبی خواستار محاکمه افراد یاد شده در یک کشور بیطرف است .
۰ نفر