۱۰ آذر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5777257
T T
۰ نفر

پاپ : سینمایی که به ارزش ها توجه کند، مثبت است

۱۰ آذر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5777257
پاپ : سینمایی که به ارزش ها توجه کند، مثبت است # واتیکان - ایرنا دهم آذر 1376 برابر با یکم دسامبر 1997 "پاپ ژان پل دوم" رهبر واتیکان ، گفت : نقش سینما در صورتی که در راستای ارائه ارزش ها گام بردارد، مثبت است .
پاپ ، که روز دوشنبه، خطاب به شرکت کنندگان در سمینار "سینما ، وسیله معنویت و فرهنک"، در واتیکان سخن می گفت ، اضافه کرد: سینما باید شخصیت و حیثیت انسانی را مورد توجه قرار دهد.
رهبر کلیسای کاتولیک ، افزود: سینما وسیله بسیار مناسبی است ، که با آن می توان به بازگویی رازهای ناگفتنی درباره انسان و جهان پرداخت .
رهبر واتیکان ، اضافه کرد: کارگردان سینما، در واقع ،به وسیله تصویر با تماشاگر به گفت و گو نشسته ، تفکرش را به وی منتقل می سازد و در این راه اگر مسوولیت و هوشمندی را راهکار خود قرار دهد ، می تواند به تسهیل روند تبادل اندیشه میان انسان ها ، ملت ها و تمدن های مختلف کمک کند.
پاپ تاکید کرد " استفاده صحیح و مناسب از سینما، می تواند به رشد انسانیت ، به معنی واقعی آن و در نهایت به ستایش آگاهانه مخلوق از خالق بینجامد.
سمینار "سینما ، وسیله معنویت و فرهنک" ، توسط شورای پاپی فرهنک و شورای پاپی ارتباطات اجتماعی واتیکان برگزار شده است .
۰ نفر