۸ آذر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5776968
T T
۰ نفر
کنگره عمومی اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی زنان مسلمان گشایش یافت # تهران - ایرنا هشت آذر 1376 برابر با 29 نوامبر 1997 دومین کنگره عمومی اتحادیه بین المللی سازمان هــــای غیر دولتی زنان مسلمان روز شنبه با حضور" محمد خاتمی "رئیس جمهوری در تهران گشایش یافت .
اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی زنان مسلمـان تشکلی مستقل و غیـر انتفاعی است که برای تقویت فعالیت های سازمانهای های غیر دولتی زنان مسلمان در سراسر جهان در سال 1375 تاسیس شده است .
تاکنون 51 سازمان غیر دولتی زنان مسلمان به عضویت این اتحادیه درامده اند.
بهبود وضعیت زنان بر اساس اصول و تعالیم اسلامی ، افـزایش اگاهی تبادل اطلاعات و تجربیات ، تقویت تواناییهای زنان برای ایفای مسوولیت های مذهبی و اجتماعی و احترام بـــه حقوق زنان مسلمان از مهمترین اهداف این اتحادیه است که همواره برارزش های اسلامی و طرح دیدگاههای اسلام در محافل بین المللی تاکید ورزیده است .
براساس برنامه پیـــش بینی شده در این کنگره سه روزه، علاوه بر قطعنامه پایانی سه سند نیز صادر خواهد شد.
سند نخستین ، اعلامیه مواضع جهانی اتحادیه است که به مسائل حقوق زنان و فهم انان در عرصه جهانــی و ابزارهای لازم برای تحقق اهداف مورد نظر و نیز موانع موجود در راه استیفای حقوق و جایگاه و منزلت انان می پردازد.
دومین سند کنگره اتحادیــه توصیه نامه به هشتمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی است که در ان به اتخــاذ سیاستهای مثبت برای تقویت مشارکت های فعال موثر و سازنده در سطوح و زمینه های مختلف زندگی و احترام به حقوق اقتصادی و مالی و مزایایی که در شریعت اسلامی برای زنان مشخص گردیده ، تاکید شده است .
در ســـومین سند نیز بر ضرورت بازنگری در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است .
* 139 *
۰ نفر