۲۶ مهر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5771917
T T
۰ نفر
مردم قزاقستان روز تفاهم معنوی - روحانی میان 120 قوم را گرامی می دارند # الماتی - ایرنا 26 مهر 1376 برابر با 18 اکتبر 1997 مردم قزاقستان روز شنبه (18 اکتبر) روز تفاهم معنوی - روحانی را که تلاشی از سوی علمای دینی اسلام و مسیحیت این کشور برای نزدیکی ملل و پیروان ادیان مختلف است ،گرامی می دارند .
برگزاری این روز پنج سال پیش و در یک گردهمایی از علمای اسلام و مسیحیت در قزاقستان پیشنهاد شد و امسال اولین روز ان برگزار می شود .
به همین مناسبت روز شنبه گردهمایی بزرگی از رهبران ادیان الهی شامل اسلام ،مسیحیت و یهودیت که از جمهوری های مشترک المنافع به الماتی رفته اند برگزار می شود.
مردم تنها در شهر "الماتی" پایتخت کنونی قزاقستان برای پذیرایی از 20 هزار فقیر تدارک دیده اند و روحانیون دینی از مردم خواسته اند تا در شرایط ویژه اقتصادی دوران گذر به فقرا بیشتر کمک کنند .
قزاقستان از لحاظ جمعیتی ، ترکیب ویژه خاص خود را در جهان دارد ودر ان بیشتر از 100 قوم و ملت که اغلب از جمهوری های مختلف شوروی سابق به این جمهوری تبعید شده اند ، زندگانی می کنند .
تبعید اقوام ساکن شوروی سابق در سال 1937 و همزمان با تسویه های خونین استالین شروع شد و درادامه 120 قوم و ملت که اساس جمعیتی حکومت شوراها را تشکیل می دادند در سرزمین بزرگی که برای هفتاد سال اتحاد جماهیر شوروی خوانده می شد تبعید گردیدند و بسیاری ازانها به قزاقستان که به لحاظ تنوع اب و هوایی سرزمینی است که زندگی در بسیاری از نقاط ان دشوار است ، رانده شدند.
استالین در سالهای دهه 1930 ، قزاقستان را " ازمایشگاه دوستی خلق ها" خواند و 120 قوم و ملت که عموما با قطارهای باری از نقاط دور و نزدیک به این جمهوری اورده شده بودند در بیابان های خشک در جنوب و سرزمین های یخ بسته شمال قزاقستان رها شدند تا دوباره زندگی خود را از نو بنا کنند و به این ترتیب اساس جمعیتی امروز قزاقستان شکل گرفت .
*م.ف *
۰ نفر